Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

bimberowo

Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: 

„Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” 

Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.

https://volantification.pl/2016/10/09/jak-masz-miec-byle-jakie-oparcie-to-lepiej-oprzyj-sie-o-sciane
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasziiiz sziiiz
bimberowo
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaEllaElla EllaElla
bimberowo
6510 1caf 500
Reposted fromtfu tfu viaEllaElla EllaElla
bimberowo
7497 1b4c 500
Reposted fromtfu tfu viaEllaElla EllaElla
bimberowo
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viaEllaElla EllaElla
bimberowo
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaEllaElla EllaElla
bimberowo
8510 1572 500
Zulczyknj

July 28 2018

bimberowo
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
bimberowo
3566 e922 500
Reposted frommoai moai viarabarbarowy rabarbarowy
bimberowo
7305 84d5
bimberowo
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard

June 25 2018

bimberowo
4447 6123 500

June 23 2018

bimberowo
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viablackmoth7 blackmoth7
bimberowo
- W dzisiejszych czasach ludzie tacy jacyś pospinani chodzą...
A ja mógłbym podsumować drogę do szczęścia i spokoju w trzech słowach. 
Nie przywiązuj wagi do drobnostek.
- To było pięć słów...
- I o tym właśnie mówię.
— unknown
bimberowo
6281 9a5b 500
Reposted fromexistential existential viaemtezmazupe emtezmazupe

June 09 2018

bimberowo
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy - "Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacudoku cudoku
bimberowo
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
bimberowo
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaEllaElla EllaElla
bimberowo
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
bimberowo
4820 4878
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl