Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

bimberowo
5902 65ff 500
Reposted fromtfu tfu viamyszkaminnie myszkaminnie
bimberowo
Kiedy już myślisz, że jako tako dogadałaś się z samą sobą, wygrywasz jakieś mniejsze bitwy w swojej głowie i wszystko zaczyna małymi krokami iść w dobrą stronę, nagle się budzisz. I chciałabyś zasnąć z powrotem, bo nie widzisz żadnego powodu dla którego miałabyś wstać, i zrobić te wszystkie niesamowite rzeczy o których myślałaś jeszcze kilka godzin wcześniej. Jesteś głodna więc wstajesz, robisz kilka rzeczy mechanicznie, myślisz o wyjściu do ludzi, ale lepszym pomysłem jest pójście spać, boli Cię głowa, to przecież idealne wytłumaczenie dla którego możesz przeleżeć połowę dnia. Chciałabyś zrobić wszystko, ale nie robisz nic, i znów głupio się tłumaczysz sama przed sobą, że jutro będzie inaczej.
Reposted frommaybeyou maybeyou vialunoliel lunoliel
bimberowo
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
bimberowo
9514 23b2 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
bimberowo
8835 7420 500
Reposted frompunisher punisher vianiedoskonalosc niedoskonalosc
bimberowo


Pizza Nightmare
--those who put pinapple on pizza also eat little children--
bimberowo

March 13 2018

bimberowo
7989 fd81 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
bimberowo
3046 fca3 500
Reposted fromNocephya Nocephya viairmelin irmelin
bimberowo
8753 164e
Reposted frombobix bobix viairmelin irmelin
bimberowo
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby viasmilla smilla
bimberowo
3386 1060 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakurdebele kurdebele
bimberowo
bimberowo
5163 ee52 500
bimberowo
5860 d7d2 500
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc
bimberowo
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
bimberowo
5723 9097 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
bimberowo
1219 b69b
bimberowo

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacudoku cudoku
bimberowo
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl