Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

bimberowo
5555 4076
Reposted frompierdolony pierdolony viawarkocz warkocz
bimberowo
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viakrainakredek krainakredek
bimberowo
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viasarkastyczna sarkastyczna
bimberowo
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
bimberowo
Wszyscy od czasu do czasu się gubimy. Jednak trzeba wierzyć,że warto się szukać ...
— Stokrotki w śniegu
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa
bimberowo
4770 1550 500
Reposted fromromaamor romaamor viacalaverite calaverite
bimberowo
4849 f8ae 500
prosidełko.
bimberowo
- Napisz do niego!
- Błagam, i co mu powiem?
- Hej, co tam u Ciebie? Chcesz iść ze mną na kawę? Herbatę? Do łóżka?
Reposted fromladymartini ladymartini viamessinhead messinhead
bimberowo
6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viamessinhead messinhead
bimberowo
4245 dd30
bimberowo
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii viamessinhead messinhead

December 03 2017

bimberowo
9782 620d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapikkumyy pikkumyy
bimberowo
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viapikkumyy pikkumyy
bimberowo
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
bimberowo
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
bimberowo
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola

November 27 2017

bimberowo
bimberowo
9600 794b 500
Reposted fromtfu tfu viamyszkaminnie myszkaminnie
bimberowo
9951 ddf1 500
bimberowo
7138 e479
Reposted fromjethra jethra vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl