Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

bimberowo
bimberowo
8137 d607 500
Reposted fromfungi fungi viascorpix scorpix
bimberowo

May 17 2018

bimberowo
7252 4c22 500
Groot Blumentopf
Reposted fromtgs tgs viakjuik kjuik
bimberowo
bimberowo
5888 5c26
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaserda serda
bimberowo
4293 c12a 500
Reposted frompwg pwg viagdziejestola gdziejestola
bimberowo
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viafoodforsoul foodforsoul
bimberowo
Reposted fromFlau Flau viafoodforsoul foodforsoul
bimberowo
6848 7756 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaEllaElla EllaElla
bimberowo
0895 6f87
Reposted fromsheismysin sheismysin viasarkastyczna sarkastyczna
bimberowo
bimberowo
6699 be3c 500
Reposted frompwg pwg viakjuik kjuik
bimberowo
3135 c47d 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakjuik kjuik
bimberowo
7079 2617
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakjuik kjuik
bimberowo
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viasilence89 silence89
bimberowo
6300 de92 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafoodforsoul foodforsoul

May 12 2018

bimberowo
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość (która, czasami jest jak depilacja okolic bikini, ale bez niej będziesz pluć na wszystko dookoła).

Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mesio, może dać tyle samo radochy co Ferrari.

Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakjuik kjuik
bimberowo
0526 8141
Reposted fromGIFer GIFer viaalberta alberta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl