Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

bimberowo
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEllaElla EllaElla
bimberowo
7439 7b8a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaEllaElla EllaElla
bimberowo
9858 0aa7 500
Reposted fromoll oll viapierdolony pierdolony
bimberowo
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
bimberowo
4806 b993
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
bimberowo
2476 6242 500
Tymczasem w Stalowej Woli
bimberowo

April 06 2017

bimberowo
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viasilence89 silence89
bimberowo
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viasilence89 silence89
bimberowo
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viasilence89 silence89
bimberowo
bimberowo
3790 c9bc 500
Reposted fromkaiee kaiee viakjuik kjuik
bimberowo
0054 f2cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachangecolour changecolour
bimberowo
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viachangecolour changecolour
2968 47cb
bimberowo
Odkąd się poznaliśmy, czuję lekkość w moich krokach.
— vance joy "fire and the flood"
bimberowo
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viachangecolour changecolour
bimberowo
1819 84e9 500
Reposted fromfoina foina viachangecolour changecolour

April 05 2017

bimberowo
2045 45bd
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl